Undervisning


Små børn er multilingvister

På Køge Private Realskole har eleverne engelsk, tysk og kinesisk, allerede fra 0 klasse. Teorien om at små børn kan klare mere end teenagere, hænger sammen med Pippi Langstrømpe filosofien: "Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt finde ud af."

Formålet er at give børnene selvtillid og en positiv indstilling over for fremmede sprog og kulturer. Mange af Køre Private Realskoles sproglærere er englændere, tyskere og kinesere som alle kommer med den rette og naturlige udtale.

 

Sprog og bevægelse

Physical Respond Method anvendes meget bevidst. Fx i tysktimen med 2. klasse hvor en lærer styrer en populær sangleg om at gætte hvem der taler: "Eins, zwei, drei, vier. Wer steht hinter dir?" En anden sangleg handler om sprællemanden som står op og klæder sig på:
"Jetzt zieht Hambelmann sich seine Schuhe an" - synger de og lader som om de tager sko på.
Bevægelsen illustrerer sætningen, så der er fuld overensstemmelse mellem ord og handling. På den måde giver det mening for børnene at sige sætningerne, og de husker dem bedre. I den tidlige engelskundervisning bruges Jolly Phonics materialet, som er udviklet i England. Her lærer eleverne lyde/udtale efter tegn-princip, som igen læres ved hjælp af sange. Tit flyttes undervisningen ud på legepladsen så der er plads til løbe, synge, klatre og lege. I fransk lærer eleverne fx at understrege sætninger med et kropssprog som er mere sydlandsk end vi danskere plejer at bruge. 
På spørgsmålet om hvorvidt eleverne kommer til at blande de forskellige sprog sammen, svarer lærer Maren Deiters-Dalgaard benægtende. "De taler også det rigtige sprog til os, så de siger Guten Morgen til tysklærerne, og bonjour til fransklæreren når de møder os i skolegården."

 

Undervisningsfag:

Skolen fører op til afgangseksaminerne til FSA og FS 10 efter Undervisningsministeriets regler.

 

Karaktergivning:

Der gives karakterer fra 3, klasse. Fra 7. klasse efter 7-trinsskalaen.

Månedsrapport vedrørende arbejdsindsats i skolen, opførsel og forberedelse udfærdiges fra 0. klasse til og med 9. klasse.

Fag                                         

Billedkunst                          

Biologi                              

Computer science                

Dansk                                   

Engelsk                                

Fransk som  valgfag            

Fysik - Kemi                         

Geografi                             

Historie                              

Kinesisk                               

Matematik                           

Musik                               

Religion                              

Samfundsfag                       

Skak                                     

Sprogforståelse                

Svømning                            

Tysk         

Idræt                           

Klasse

0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

4., 5., 6., 7., 8.

0.,1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

0.,1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

6., 7., 8., 9. (valgfrit)

0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

0., 1., 7., 8., 9.

8., 9.

2., 3., 4., 5., valgfrit fra 6. 

5., 6., 7., 8., 9.

0., 1., 2., 3., 4., 5., 6.

0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

 

Matematik

Fra 6. klasse bliver eleverne niveauopdelt i matematik.

Fra 4. årgang kan vi udfordre elever med særlige forudsætninger i matematik og fysik, på vores C-spor. Udvælgelsen sker på baggrund af tests i matematik, samt samtale mellem klasse- og matematiklæreren og i samarbejde med skoleledelsen.

 

Eksamen og pensum

Køge Private Realskole tilbyder folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse.

Køge Private Realskole følger folkeskolens ”Fælles Mål”.

Køge Private Realskoles supplerende pensum findes nedenfor ved at klikke på titlen til det pågældende fag.

 

PENSUMBESKRIVELSE

Herunder kan du se pensumbeskrivelser og faglige fælles mål for nogle af vores fag
Klik på dem og læs mere

Praktisk-musiske fagområde

Spogforståelse

Billedkunst og design

Skak

Musik

Svømning

Hjemkundskab

Kinesisk