SFO - Svanen


VELKOMMEN TIL SVANEN

Svanen er en SFO for børn i maternelleklassen til og med 3. klasse og Svanen holder åbent hverdage fra kl. 06.45 til kl. 08.05 og igen fra 11.45 til 17.00

Svanen er opdelt i 2 afdelinger: Svanen 1 og Svanen 2.
Svanen 1 er for børn i Maternelle, 0. klasse samt 1. klasse, og er lokaliseret i stueetagen lokale 5.
Svanen 2 er for børn i 2. klasse og 3. klasse, og er lokaliseret på 1. sal i lokale 16.

Børnene skal kunne opleve SFOen som et fristed, hvor de har mulighed for at lege frit og mærke, at der ikke nødvendigvis er noget, de skal gøre hele dagen. Skolen og Svanen har forskellige funktioner i børnenes skoledag.

Børns udvikling, trivsel og selvstændighed skal fremmes.
SFOen skaber en tryg og udfordrende hverdag for børnene, hvor der lægges vægt på tæt kontakt mellem det enkelte barn og de voksne.

Der lyttes til børnene.
Der lægges vægt på, at børnene - efter alder og modenhed - inddrages i planlægning og gennemførelse af aktiviteter i SFOen, og at børnene i takt hermed tilegner sig oplevelsen af sammenhæng mellem indflydelse og ansvar for sig selv og fællesskabet.

Svanen følger skolens grundværdier og ordensreglement, derfor vil mobning og voldelig adfærd ikke blive tolereret.
Vi arbejder sammen med børnene om hvordan konflikter håndteres.

Mandage og tirsdage er kreative udfoldelsesdage styret af de voksne.
Onsdage og torsdage er maternelleklassen tilknyttet, og der vil være kreative aktiviteter.
Fredage er legetøjsdag; vi gør opmærksom på, at legetøj medbringes på eget ansvar.
Undgå støjende og voldeligt legetøj.
Vores kreative aktivering spænder vidt, alt lige fra perleplader til knyttearmbånd, sy tasker, klippe, lime, folde æsker, og meget meget mere.

 

FERIER: (når skolen har lukket og Svanen stadig holder åbent.)
Svanen holder åbent fra 06.45 til 17.00 i ferier.
Det er vigtigt at I husker at tilmelde jeres barn/børn til ferierne på de ophængte sedler (På den røde tavle)
Hvis I ikke melder jeres barn til og bare møder op, kan det resultere i at der ikke er nok personale tilstede, hvilket ikke er forsvarligt.
I bedes aflevere barnet senest kl. 09.00, således at vi har mulighed for at planlægge at tage på tur, eller planlægge andre aktiviteter med børnene.
Hvis I aflevere for sent (efter 09.00) kan vi have forladt matriklen,
Hvis der gøres brug af Svanen i juli måned opkræves der følgende:
For mindre end 11 dage opkræves der betaling for en halv måned.
For 11 eller mere opkræves der betaling for en hel måned.
Såfremt man ikke benytter sig af Svanen i juli måned, bliver man ikke opkrævet for denne måned.

 

PRISER:

Kr. 1.400,00.- pr. måned.
Der ydes søskenderabat, som følger:
50% rabat for barn nr. 2.
75% rabat for barn nr. 3.
100% rabat for barn nr. 4. (4. barn er gratis)
Svanen er forudbetalt.
Betaling for SFOen øges årligt med kr. 50,00.- ved skoleårets start.
Hvis barnet afhentes efter kl. 17.00 opkræves kr. 250,00.- per påbegyndt time.

 

INDMELDELSE OG UDMELDELSE

Skal ske skriftligt til skolens kontor pr. mail kprg@koege-realskole.dk . Udmeldelsen skal ske med 1 måneds varsel til den første i måneden.

 

MATERNELLEKLASSE:

Pris for Svanen 1 gang ugentlig i forbindelse med skoledag koster kr. 300,00.- pr. måned, som opkræves forud.
Pris for Svanen fuldtid (1. april og frem til sommerferien) koster kr. 1500,00.- pr. måned, som opkræves forud

 

Svanen holder lukket:
Svanen er lukket i alle helligdage.
Svanen er lukket i dagene mellem jul og nytår.
Kristi himmelfartsdag. d. 30. maj
Dagen efter Kristi himmelfartsdag. d. 31. maj
Grundlovsdag d. 5. juni

 

KONTAKTNUMRE:

Svanen 1 (Maternelle – 1.kl.) - tlf. 28 34 81 93

Svanen 2 (2.kl. – 3.kl.) - tlf. 53 88 81 93

Der skal være forskel på skole og fritid!