SFO - Svanen


Velkommen til Svanen

Svanen er en SFO for børn i maternelleklassen til og med 3. klasse og Svanen holder åbent hverdage fra kl. 06.45 til kl. 08.05 og igen fra 11.40 til 17.00

Svanen er opdelt i 2 afdelinger: Svanen 1 og Svanen 2.
Svanen 1 er for børn i Maternelle, 0. klasse samt 1. klasse, og er lokaliseret i stueetagen lokale 5.
Svanen 2 er for børn i 2. klasse og 3. klasse, og er lokaliseret på 1. sal i lokale 16.

Børnene skal kunne opleve SFOen som et fristed, hvor de har mulighed for at lege frit og mærke, at der ikke hele dagen nødvendigvis er noget, de skal gøre. Skolen og Svanen har forskellige funktioner i børnenes skoledag, eleverne har fri fra skole om eftermiddagen, når de går i en pasningsordning.

Børns udvikling, trivsel og selvstændighed skal fremmes.
SFOen skal give børnene en tryg og udfordrende hverdag, hvor der lægges vægt på tæt kontakt mellem det enkelte barn og de voksne.

Der skal lyttes til børnene.
Der må lægges vægt på, at børnene - efter alder og modenhed - inddrages i planlægning og gennemførelse af aktiviteter i SFOen, og at børnene i takt hermed tilegner sig oplevelsen af sammenhæng mellem indflydelse og ansvar for sig selv og fællesskabet.

Svanen følger skolens grundværdier og ordensreglement, derfor vil mobning og voldelig adfærd ikke blive tolereret.
Vi arbejder sammen med børnene om, hvordan konflikter håndteres.

Mandage og tirsdage er kreative udfoldelsesdage styret af de voksne.
Onsdage og torsdage er maternelleklassen tilknyttet, og der vil være kreative aktiviteter.
Fredage er legetøjsdag; vi gør opmærksom på, at legetøj medbringes på eget ansvar.
Undgå støjende og voldeligt legetøj.

 

Ferier:

Dvs. når skolen har lukket og Svanen holder åbent.
Svanen har åbent fra 06.45 til 17.00 i ferier.
Det er vigtigt at I husker at melde jeres barn/børn til på de ophængte sedler (På den røde tavle)
Hvis I ikke melder jeres barn til og bare møder op, kan det resultere i at der ikke er nok personale tilstede, hvilket ikke er forsvarligt.
I bedes aflevere barnet senest kl. 09.00, således at vi har mulighed for evt. at tage på tur, eller lave andre aktiviteter med børnene.
Hvis i aflevere forsent (efter 09.00) kan vi have forladt matriklen,
Hvis der gøres brug af Svanen i juli måned opkræves der:
For mindre end 11 dage opkræves der betaling for en halvmåned.
For 11 eller mere opkræves der betaling for en helmåned.
Såfremt man ikke benytter sig af Svanen i juli måned, bliver man ikke opkrævet noget for denne måned.

 

Priser:

Kr. 1.400,00 mdl.
Der ydes søskenderabat, som følger:
50% rabat for barn nr. 2.
75% rabat for barn nr. 3.
100%  rabat for barn nr. 4. (4. barn er gratis)
Svanen er forud betalt.
Betaling for SFOen forøges årligt med kr. 50,00 ved skoleårets start.
Hvis barnet afhentes efter kl. 17.00 opkræves kr. 250,00 per påbegyndt time.

 

Indmeldelse og udmeldelse

- sker skriftligt til skolens kontor. Udmeldelsen skal ske med 1 måneds varsel til den første i måneden.

 

MATERNELLEKLASSE:

Pris for Svanen 1 gang ugentlig i forbindelse med skoledag koster kr 300.- pr. måned, som opkræves forud.
Pris for Svanen fuldtid ( 1. April og frem til sommerferien ) koster kr 1500.- pr. måned, som opkræves forud

 

Lukke dage:

Svanen er lukket i dagene mellem jul og nytår.
Svanen er lukket d. 6. maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) samt Grundtlovsdag 5. juni 2016.

 

KONTAKTNUMRE:

Svanen 1 - tlf. 28 34 81 93

Svanen 2 - tlf. 53 88 81 93

Der skal være forskel på skole og fritid!