SFO - Svanen


Velkommen til

SFO - Svanen

Svanen er en SFO for børn i maternelklasse til og med 3. klasse. Svanen holder åbent hverdage fra kl. 06.45 til kl. 08:05 og igen kl. 11:45 til kl. 17.00.

Børnene skal kunne opleve Svanen som et fristed, hvor de har mulighed for at lege frit og mærke, at der ikke nødvendigvis er noget, de skal gøre. Skolen og Svanen har hver sin funktion i børnenes hverdag.

Børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed skal fremmes.
Pasningsordningstilbuddet skal give børnene en tryg og udfordrende hverdag, hvor der lægges vægt på tæt kontakt mellem det enkelte barn og de voksne.

Der bliver lyttet til børnene.
Der lægges vægt på at børnene, efter alder og modenhed, inddrages i planlægning og gennemførelse af aktiviteter i Svanen, og at børnene i takt hermed tilegner sig oplevelsen af sammenhæng mellem indflydelse og ansvar for sig selv og fællesskabet.
Der arbejdes med børnenes motorik.

Svanen følger skolens grundværdier og ordensreglement, derfor vil mobning og voldelig adfærd ikke blive tolereret.
Vi taler sammen med børnene om, hvordan konflikter håndteres.

Mandage og tirsdage er kreative udfoldelsesdage styret af de voksne.
Onsdage og torsdage er maternelklassen tilknyttet, og der vil være kreative aktiviteter.
Fredage er legetøjsdag; vi gør opmærksom på, at legetøj medbringes på eget ansvar.
Undgå støjende og voldeligt legetøj.

Skoleferier:
Svanen holder åben i de fleste ferier, minus vores lukkedage.
Åbningstider i ferier og helligdage: kl. 06.45 – kl. 17.00
Det er vigtigt at I husker at melde jeres barn/børn til på de ophængte sedler (På den røde tavle)
Hvis I ikke melder jeres barn til og bare møder op, kan det resultere i at der ikke er nok personale tilstede, hvilket ikke er forsvarligt.
I bedes aflevere barnet senest kl. 09.00, således at vi har mulighed for evt. at tage på tur, eller lave andre aktiviteter med børnene.
 
Priser:

Kr. 1.450,00 mdl.
Der ydes søskenderabat, som følger:
50% rabat for barn nr. 2
75% rabat for barn nr. 3.
100% rabat for barn nr. 4. (4. barn er gratis)
Svanen er forud betalt.
Betaling for pasningsordningen forøges årligt med kr. 50,00 om måneden ved skoleårets start
Hvis barnet afhentes efter kl. 17.00 opkræves kr. 250,00 per påbegyndt time.

Juli måned(Sommerferien):
Opkræves der 725 kr. betaling, hvis man benytter tilbuddet 1-10 dage.
Benyttes tilbuddet 11 dage og der over betales der 1450 kr.
Betalingen vil blive trukket per 1. september


MATERNELKLASSE:

Pris for Svanen 1 gang ugentlig i forbindelse med skoledag koster kr. 300.- pr måned, som opkræves forud.
Pris for Svanen fuldtid (1. april og frem til sommerferien) koster kr. 1600.- pr måned, som opkræves forud

Lukkedage:
Svanen er lukket i dagene mellem jul og nytår.

Svanen er lukket d. 31. maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)
Svanen er lukket grundlovsdag d. 5. juni.

 

KONTAKTNUMRE:

Svanen 1 (Maternelle – 1.kl.) - tlf. 28 34 81 93

Svanen 2 (2.kl. – 3.kl.) - tlf. 53 88 81 93

Der skal være forskel på skole og fritid!

Tag et kig på vores Facebookside.
https://www.facebook.com/kprsfo/