DSC06834-25a.jpg

Velkommen til Køge Private Realskole

”Det fine ved at lære noget er at ingen kan tage det fra dig”. (B.B King)


Velkommen på en skole hvor eleven lærer at lære, hvor eleven bliver udfordret og hvor grundlaget for undervisning i sin fineste form, forefindes.

Vi tror på, at eleverne rummer fantastiske indlæringsmæssige ressourcer, og vi oplever, at forældre og elever bliver overrasket over hvad vi kan opnå fagligt sammen, elever, lærer og forældre.

Det skal være legalt at have faglige ambitioner, også som barn.

Som den eneste skole i Danmark, tilbyder vi skolegang for børnehavebørn i alderen 4 – 5 år en gang om ugen. I skolens ”Maternelleklasser” undervises børnene i traditionelle skolefag og f.eks. kinesisk.

Læreren har fokus på leg i indlæringen og eleverne gøres skoleparate og får dermed et forspring til den ”rigtige” skolegang året efter. En plads i Maternelleklassen, giver automatisk en plads på grundskolen året efter.   

Foruden de traditionelle skolefag undervises eleverne på Køge Private Realskole fra 0. klasse, i kinesisk, billedkunst, tysk og fysik. Hertil lægges undervisning i skak fra 2. til 6. klasse og computerscience fra 3. til 8. klasse. Vi forsætter i alle andre fag frem til 9. klasse og lægger dermed grundstenen til at vores elever tilegner sig nogle særlige kompetencer til brug efter grundskolen afsluttes.                                                    

For elever med særlige faglige forudsætninger er det muligt at få tilbudt en plads i en af skolens C-klasser.

Her vil eleven møde ligesindede elever, og undervisningen er tilrettelagt med mulighed for ekstra fordybelse og nørderi. Skolen har C-klasser fra 4. til 9. klassetrin.

Vi har faglige ture med elever fra 0. – 9. klasse og lejrskoler til bl.a. Slesvig, Berlin og Oxford. I 9. klasse tager vi til Kina, oplever kulturen og prøver vores sprogkundskaber af. Alle lejrskoler har et fagligt indhold, som planlægges af de deltagende faglærere.

På Køge Private Realskole lægger vi vægt på ikke, at være afvisende over for nye indtryk, men at være nysgerrige, og tage imod det, livet i verden og skolen byder.

På Køge Private Realskole skal den faglige virkelighed udfordre den gængse opfattelse af børns faglige udvikling.

Vi glæder os til at møde dig på skolen.