Praktisk information


INDMELDELSE

Indmeldelse sker via skolens hjemmeside. Administrationsgebyr for opskrivning er DKK 500,-. 

Ved indmeldelse skal feltet med nuværende skole udfyldes. I bedes skrive nationalitet under kommentar.
Ved optagelse til c-spor vil nye elever, der søger ind på Køge Private Realskole, blive vurderet på modenhed, faglig parathed samt en uddybende samtale med forældrene. 
Der vil altid være mulighed for at komme på venteliste. Søskende - der i øvrigt opfylder kravene - har fortrinsret.

Skoleleder forbeholder sig ret til at vurdere de enkelte elevers optagelse fra ventelisten.


PRØVETID

Elever, der starter på skolen, har en prøvetid på 3 dage.


UDMELDELSE

Udmeldelse sker skriftligt til skolens kontor. Udmeldelsen skal ske med 1 måneds varsel til den første i måneden. Udmeldes et barn efter den 1. april, betales der fortsat frem til skoleårets afslutning. Dette gælder også for klub og SFO.


BETALING

Skolepengene betales i 12 rater. 1. rate forfalder den 1. august, og den sidste rate forfalder den 1. juli. 

Betalingerne forfalder 5. bankdag i måneden. Ved for sen indbetaling opkræves et gebyr på 100 kr. Alle betalinger skal tilmeldes betalingsservice. Der opkræves et gebyr på kr. 100 såfremt betalingen ikke tilmeldes til betalingsservice. 

Der skal betales skolepenge for indeværende måned, hvis eleven starter før den 20. Hvis eleven begynder efter den 20. i måneden betales der først skolepenge for den næstkommende måned.

Nye elever skal indbetale depositum svarende til 1 mdr. skolepenge, når bekræftelse om optagelse er modtaget. Depositummet modregnes, når der betales skolepenge første gang.

 

PRISER

Børnehaveklasse til og med 9. klasse kr. 1.750,00 mdl. 
SFO - Svanen kr. 1.450,00 mdl. Kr. 1.600 for før-skole børn (1. April - 30. Juni)
Klubben - Vennestedet kr. 525,00 mdl.                                                                                                                                                           

Der ydes søskenderabat, som følger: 50% rabat for barn nr. 2 og 75% for barn nr. 3. og 4. barn er gratis. Der ydes ikke søskenderabat for børn der går fuldtid i SFO (1. April - 30. juni). Både skolepenge og betaling til Svanen forøges årligt med kr. 50,00 om måneden ved skoleårets start.

 

ORDENSREGLER

Skolens ordensregler udleveres ved indmeldelse og skal altid overholdes.

 

BØGER

Skolebøger udlånes af skolen og skal afleveres i pæn stand efter brug. Bøgerne skal være forsynet med bogbind i hele låneperioden. Hjemmet svarer for bortkomne eller beskadigede bøger. Engangsmateriale udleveres på skolen. Fra 4. klasse skal elev selv medbringe en computer.

 

Sygemelding

Forældre bedes skrive på Skoleintra til den lærer, eleven har i 1. lektion.

 

REJSER

Alle elever skal deltage i årets skolerejser. Priserne for rejserne varierer fra år til år.

 

FORSIKRING

Eleverne ved Køge Private Realskole er ikke forsikret gennem skolen. Det er ikke lovpligtigt. 

Sygesikringskortet dækker i dag kun lægebehandling og indlæggelse og ikke hjemtransport, hvorfor det enkelte barn bør være forsikret gennem familieforsikringen. Under skolerejser bør der være tilknyttet en rejseforsikring til familieforsikringen.

 

OBLIGATORISK KIRKEGANG

Sidste dag før jul og påske går vi alle i kirke. Skolen slutter ca. kl. 11.45.

 

DRESS CODE

Køge Private Realskoles dresscode er udviklet i samråd med forældre og lærerstaben.

På skolen har vi familier fra mange forskellige baggrunde og kulturer. Vores politik er at praktisere kulturel harmoni — at vise omsorg og respekt for hinandens holdninger. Dette skal også fremgå af den måde, vores elever klæder sig på. Vi forventer derfor mådehold fra det ekstreme fra alle kulturer. Vi ønsker ikke, at nogle skal føle sig stødt over andres opfattelse af, hvad der er passende eller anstændig påklædning.

Formålet med indførelse af ”dress code” er at medvirke til at fremme elevernes forståelse for:

  • at man skal være passende påklædt, idet skolen skal betragtes som en arbejdsplads

  • at fremme elevernes evne til at vælge en påklædning, der passer til lejligheden (påklædningen til arbejde er ikke almindeligvis den samme som f.eks. til stranden, i kirken eller til en discofest)

  • at påklædningen i nogen grad påvirkes af årstiden

  • at man fremmer elevernes bevidsthed om, at påklædningen skal være tilpasset en given aktivitet

  • at påklædningen ikke må være anstødelig og/eller krænkende, dvs. ingen synlige piercinger, (ørering i øreflippen er tilladt), ingen bare maver, intet dybt nedringet, ingen kasketter/huer i timerne og ingen ekstreme frisurer som f.eks. hanekam.

  • Ved tvivlstilfælde har ledelsen det afgørende ord.

 

RINGETIDER

1. lektion: 08.05 - 08.50
2. lektion: 08.55 - 09.40
3. lektion: 09.50 - 10.35
4. lektion: 10.45 - 11.30
5. lektion: 12.05 - 12.50
6. lektion: 13.00 - 13.45
7. lektion: 13.50 - 14.35
8. lektion: 14.40 - 15.25