Førskole

på Køge Private Realskole


Maternellesporet - førskolen

Eleverne på Køge Private Realskole starter i maternelle fra 4-5 års alderen

Formålet med maternelleklassen er at indføre skolekulturen for "de små" på en inspirerende og udviklende måde, samt videregive dem nogle adaptive redskaber til et vellykket indlæringsmønster i børnehaveklassen.

Maternelleklassen er en førskoleklasse efter fransk/engelsk mønster, hvor børnene møder en enkelt dag om ugen på Køge Private Realskole. Det er enten onsdag eller torsdag.

De enkelte timer kan variere fra 30 - 45 min. I pauserne er læreren sammen med børnene. Der er en hjælpelærer fra vores SFO, Svanen, fra kl 6.45, som følger børnene hele dagen. Når undervisningen er slut, vil børnene kunne opholde sig i SFO.

Maternelleklassen vil blive undervist i hhv. Dansk/musik, matematik, kinesisk og engelsk. I dansk timen indgår bevægelse, sang, musik og formning. Lærerne vil i vid udstrækning benytte sig af materialer, som de selv udarbejder ved siden af det materiale, der er oversat fra de franske maternelleklasser.

Eleverne kan nogen gange få en lille lektie for i dansk og matematik. Det er hensigten, at forældrene sammen med deres barn skal gennemgå en eventuel lektie dagligt alle ugens hverdage. Lektien vil have en samlet varighed af ca. 15 minutter. Lektien vil efter undervisning onsdag/torsdag optræde på Intra. Lektiens funktion er at vænne barnet og familien til et dagligt ritual, der hedder forberedelse.

Undervisningen koster 425,00 kr. per måned, plus 300,00 kr. per. måned for de børn, der benytter SFO'en efter undervisning. Per 1. april kan børnene starte i fuldtids SFO, det koster 1.600 kr. per måned. 

Den danske stat giver endnu ikke tilskud til skolegang for børn under 5 år.

Der gives ikke søskenderabat, når børnene går i maternelleklassen.

 

Målsætninger for maternelleklassen

Vi har med inspiration fra det franske undervisningsministerium udarbejdet nogle målsætninger for maternelleklassen. Vi har opdelt målsætningerne i 6 punkter:

Børnene skal lære at være sammen med andre mennesker, både børn og voksne. De skal bl.a. lære at kunne kommunikere og tage hensyn/være høflige mod andre og tale pænt til hinanden.

De skal fornemme, hvem er jeg som menneske – også i forhold til verdenen.

Vi ønsker at styrke kreativiteten og forestillingsevnen.

Vi ønsker, at børnene styrker deres jeg, bliver bevidst om selvet. De skal kunne sætte ord på deres egne oplevelser, altså gå fra oplevelse til ord, og på den måde opleve bogstavernes og tallenes betydning.

Børnene skal opleve verden omkring os, f.eks. føle sne, opleve træernes blade som skifter farve, tale om hvad de oplever.

Endeligt ønsker vi, at børnene bliver i stand til at kunne bruge et stykke papir, en bog, farveblyanter osv. med henblik på læring.

 

Se tidligere evaluering af maternelleklassen