Køge Private Realskole

 
DSC01213-24.jpg

Velkommen

PÅ KØGE PRIVATE REALSKOLE


"Det fine ved at lære  noget er,
at ingen kan tage det fra dig"

- B.B. King

 

 

 

DSC06834-25a.jpg

Velkommen på en skole hvor eleven lærer at lære, hvor eleven bliver udfordret og hvor grundlaget for undervisning i sin fineste form forefindes.

Vi tror på, at eleverne rummer fantastiske indlæringsmæssige ressourcer, og vi oplever, at forældre og elever bliver overrasket over, hvad vi fagligt kan opnå sammen, elever, lærer og forældre.

Det skal være legalt at have faglige ambitioner — også som barn.

På Køge Private Realskole tager den faglige virkelighed livtag med fantasien om den faglige udvikling!


 

VORES VÆRDIGRUNDLAG
 

 
DSC01164-146-6.jpg

Værdier

På vores skole sætter vi faglighed og dannelse i centrum

På Køge Private Realskole har vi tradition for høj faglighed og dannelse. Vi motiverer eleverne, vi stimulerer deres nysgerrighed og lyst til at lære, opdage og erkende.
Vi skaber et undervisningsmiljø, hvor lærernes høje faglighed og pædagogiske evner realiseres, for derigennem at udvikle elevernes potentiale.
 

På vores skole har vi et fælles ansvar for trivsel og respekt for hinanden

På Køge Private Realskole skaber vi sammen et positivt fællesskab mellem elever, lærere, forældre og øvrige samarbejdspartnere.
Fællesskabet bygger på åbenhed, tydelighed og tillid. Vi tror på, at vi udvikler os bedst i samspil med andre og med respekt for hinanden uanset forskelligheder.
 

På vores skole har vi tradition for tryghed og faste rammer

På Køge Private Realskole skaber vi et trygt undervisningsmiljø med ro og mulighed for fordybelse.
Vi har tradition for klare roller mellem lærere og elever, og vi er tydelige omkring ansvar og forventninger i vores samarbejde.