Klippekort
fra 6. klasse


Første gang eleven udviser uacceptabel adfærd, udleveres der et klippekort med 6 klip. Hvert felt får et klip ved ubehøvlet adfærd, gentagende manglende lektielæsning og i det hele taget ved gentagne brud på skolens regelsæt.

Skolens kontor har oplysningerne vedr. hver enkelt klip. Elevens forældre kan ved henvendelse til skolens sekretærer få oplyst årsagen til det pågældende klip.

Regler for klip:

  • Efter 3. klip bliver hjemmet oplyst skriftligt.

  • Efter 4. klip bliver eleven bortvist i 3 dage.

  • Efter 5. klip bliver eleven bortvist en uge.

  • Efter 6. klip ophører samarbejdet mellem skole og hjem.